ROZPOCZYNAMY KOLEJNY FESTIWAL - TO JUŻ 4-TY


Serdecznie zapraszamy
na kolejny cykl koncertów
Muzyki Organowej i Kameralnej.


Koncert inauguracyjny
już 20 maja, o godz. 19:00
w naszym parafialnym kościele.


Wystąpią:

Marcel Krawczak
organy

Piotr Soroka
organy

oraz

Gliwicki Zespół Chorałowy
pod dyrekcją ks. Adama Kozaka

|IV Festiwal Organowy

NABOŻEŃSTWO MAJOWE Z UDZIAŁEM NASZEJ ORKIESTRY


Zapraszamy

na godzinę 16:00
dzisiejszej niedzieli 20 maja
w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

na NABOŻEŃSTWO MAJOWE

z udziałem naszej

ORKIESTRY DĘTEJ TOSZEK

i

UCZNIÓW NASZEGO OGNISKA MUZYCZNEGO

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ


Zwyczajem naszej parafii, w pierwszą niedzielę maja, która w tym roku przypadła na dzień 06 maja, przed naszym kościołem parafialnym zebrało się sześćdziesiąt dziewięć dzieci, wraz ze swoimi rodzicami, krewnymi i znajomymi, aby od tego dnia rozpocząć swoją przygodę, swoją podróż z Panem Jezusem.

Zdjęcia z tej uroczystości, możemy zobaczyć w naszej GALERII:

więcej

ALLELUJA!
ŻYW JUŻ JEST ŚMIERCI ZWYCIĘŻYCIEL!

W tym wyjątkowym czasie,
chcemy wszystkim Wam życzyć,
aby Zmartwychwstały Pan,
napełniał Wasze serca radością,
która przenikała serca Apostołów.
Niech obdarza Was wszelkimi łaskami,
których Wam potrzeba,
w szczególności pokojem
– tak serca jak i w życiu codziennym.


DUSZPASTERZE 

MISTERIUM ECCE HOMO


Nasza Toszecka Grupa Młodych pragnie zaprosić na MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ "ECCE HOMO".
Jak już to było w minionych latach, Misterium zostanie wystawione w Niedzielę Palmową o godz. 20:00.
W ten sposób chcemy włączyć się w dobre przeżycie WIELKIEGO TYGODNIA.

Ecce Homo

WIELKOPOSTNE CZUWANIE MŁODYCH

Co robisz w nocy z 16 na 17 marca?

Jeśli jeszcze nie masz pomysłu przyjdź do Nas.

Chcemy wspólnie MŁODYMI SERCAMI wpatrywać się w Chrystusa i ODNALEŹĆ SIEBIE.
Patrząc na Jezusa, odszukiwać na nowo swoje Prawdziwe JA,
które często dostosowuje się podążając za modą, opinią otoczenia
i innymi czynnikami - niejednokrotnie w tym wszystkim tracąc sprzed swoich oczu Boga.

STARTUJEMY O GODZ. 19:30 I MIŁO NAM BĘDZIE, JEŚLI I TY, BĘDZIESZ RAZEM Z NAMI
PODCZAS TEGO WIELKOPOSTNEGO CZUWANIA.

W WALCE Z DEPRESJĄ...

W niedzielę 25 lutego, w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, nie tylko modliliśmy się wspólnie, ale w ramach akcji "Muzyka w walce z depresją" Chór TRYL zaśpiewał podczas Mszy Św. o godz. 10.30 - za co wszystkim chórzystom, z dyrygentką, panią Marią Garbal na czele, serdecznie dziękujemy. Z kolei wieczorem ok. godz. 19.00 z placu kościelnego wyruszył ulicami naszego miasta "Bieg przeciw depresji" - wszystkim organizatorom, jak i uczestnikom, którzy nie przestraszyli się zimna, dystansu oraz wieczornej pory - GRATULUJEMY.

Zdjęcia do obejrzenia w naszej GALERII.


więcej

Prośba o wsparcie Ośrodka w Rusinowicach


Prośba o wsparcie materialne na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach.

     Ojciec Święty Franciszek pod koniec ubiegłego roku w specjalnym liście skierowanym do dzieci i młodzieży z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Rusinowicach napisał: ,,Niech zatem dar życia i niepowtarzalne bogactwo, jakim zostali obdarowani młodzi Niepełnosprawni, nie zostaną nigdy pokryte pyłem samotności, zwątpienia czy obojętności, ale dobrze wykorzystane i służy innym”.
     Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafa-ła Archanioła w Rusinowicach działa już od 1994 r., prowadząc profesjonalną rehabilitację leczniczą. Do Ośrodka przybywają niepełnosprawne dzieci i młodzież z całej Polski. Najczęściej dotknięte: dziecięcym porażeniem mózgowym, przepukliną oponowo-rdzeniową, dystrofią mięśniową, stanami powypadkowymi i pooperacyjnymi, zwykle powiązanymi z niepełnosprawnościami (upośledzeniem umysłowym, głuchotą, ślepotą oraz napadami padaczkowymi).
     Ośrodek przystosowany jest do przyjęcia małych pacjentów z ich rodzicami lub opiekunami. Dzięki temu dzieci mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa i nie doznają stresu spowodowanego rozłąką z rodziną. Przez cały rok organizowane są 3-tygodniowe turnusy, na których przebywa 75 dzieci i tyluż opiekunów, a więc w sumie 150 osób. W ciągu roku Ośrodek przyjmuje ponad 2.5 tys. osób, przeważnie z rodzin ubogich, których nie stać na całkowite finansowanie swojego pobytu.
     Rehabilitacja prowadzona jest w dwóch oddziałach szpitalnych: rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji neurologicznej z bogatym zestawem zabiegów. Efekty leczenia są wspomagane terapią zajęciową, infoterapią, hydroterapią, koloroterapią, hipoterapią i terapią relaksacyjną w grocie solnej. Dla opiekunów organizowane są wykłady edukacyjne, pokazy sprzętu oraz filmy pogłębiające wiedzę na temat stosowanych metod leczenia. Ośrodek stał się również ważnym miejscem formacji ducho-wej, w tym przygotowania podopiecznych do przyjęcia sakramentów świętych, co staje się swoistego rodzaju rehabilitację serca. Działalność Ośrodka stanowi istotny wkład diecezji gliwickiej w dobro całego społeczeństwa.
     Ośrodek został wybudowany przed 25 laty, kiedy obowiązywały inne normy i standardy bu-dowlane. Aktualne przepisy nakładają na dyrekcję Ośrodka obowiązek przystosowania obiektu do prowadzenia działalności leczniczej w oparciu o nowe standardy. Wiąże się to z dodatkowymi kosz-tami finansowymi.
     Zwracam się więc z serdeczną prośbą do wszystkich wiernych naszej diecezji i do wszystkich ludzi dobrej woli, o wsparcie materialne dla podjętych obecnie prac modernizacyjnych. Swoją ofiarę będzie można złożyć, w ramach kolekty, przyszłą niedzielę a więc 4 marca br. czyli w III Niedzielę Wielkiego Postu.
     Wszystkim Ofiarodawcom, za każdy złożony na ten cel dar, składam, przede wszystkim w imieniu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, serdeczne Bóg zapłać.

     Szczęść Boże!
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach

ks. Kazimierz Tomasiak