Czuwanie na dywanie - Wielkopostne Czuwanie Młodych

Zapraszamy wszystkich, szczególnie młodych, na wielkopostne czuwanie pt. „Czuwanie na dywanie”. Początek w piątek o godz. 19.30. W programie: konferencja „Ponad murami”, pantomima, adoracja, Msza Święta oraz chwila na odpoczynek i rozmowę. Zakończenie około godz. 1.30.

Wyniki postępowania zapytań cenowych dla projektu –”Toszecka Alberga zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Toszek poprzez przebudowę i remont obiektu przeznaczonego na miejsca noclegowe dla pielgrzymów”

W związku z realizacją projektu pn.: „Toszecka Alberga –  zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Toszek poprzez przebudowę i remont obiektu przeznaczonego na miejsca noclegowe dla pielgrzymów”,
współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 przedstawiamy wyniki zapytań cenowych do poszczególnych zadań. 

Pliki do pobrania