Życzenia Świąteczne


 Patrzmy na Gwiazdę Betlejemską - 
niech nasze oczy nabiorą blasku,
niech pełne będą światła…

Podejdźmy bliżej do żłóbka Jezusa - 
żeby ręce się ogrzały…
śpiewajmy kolędy, niech serca odtają,
stając się bardziej czułe…

Niech będzie w nas Nadzieja i Moc Pana, 
który rodzi się z Miłości…


Niech Pan Jezus, którego ofiarowuje nam Maryja w te święte dni, będzie najpiękniejszym Darem otrzymanym od Boga… On jest Siłą w słabości, Nadzieją w trudnościach i 

Miłością, która wszystko zwycięża. 

Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech obdarzy pokojem.
                                                                                                                   (por. Lb 6,24-26)

 

Wszystkim Parafianom i Gościom Wesołych Świąt  oraz szczęśliwego nowego roku życzą duszpasterze:

Ks. Sebastian – proboszcz

Ks. Adrian

Ks. Ireneusz

Ks. Marian

Ks. Grzegorz

więcej