Toszecka Grupa Młodych działająca przy parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku jest  nieformalnym ruchem katolickim, który zrzesza 40 członków w tym młodzież od 16-30 roku życia. Głównym celem  naszych działań jest aktywizacja młodzieży  z Gminy Toszek w  tematyce religijnej jak i świeckiej. TGM jest organizatorem różnych przedsięwzięć w dziedzinach kulturalnych np. organizacji  toszeckich spotkań z kulturą i tradycją, koncertów i wydarzeń sportowych. Dodatkowym naszym zadaniem  jest również popularyzacja wśród młodych mieszkańców akcji charytatywnych i działań wolontariackich.

Zapraszamy

W każdy piątek o godz. 19.00 - zapraszamy wszystkich młodych i młodych duchem na spotkanie.