Proboszcz:
ks. Sebastian Bensz

Wikarzy:
ks. Damian Kubiński
ks. Adam Koppel

Kapelan Szpitala w Toszku:
ks. Marian Wróblewski