Proboszcz:
ks. Sebastian Bensz

Wikarzy:
ks. Ireneusz Gierczycki
ks. Adrian Kurzal

Kapelan Szpitala w Toszku:
ks. Marian Wróblewski