Proboszcz:
ks. Sebastian Bensz

Wikarzy:
ks. Adam Koppel
ks. Ireneusz Gierczycki

Kapelan Szpitala w Toszku:
ks. Marian Wróblewski