Proboszcz:
ks. Sebastian Bensz
Wikary:
ks. Ireneusz Gierczycki
Kapelan Szpitala w Toszku:
ks. Marian Wróblewski