28 XII 2019

Sobota

Sarnów

10.00

1. Grabina, Polna, Wiejska

2. Wiejska (od nr 68) i Stawowa.

3. Wiejska (od nr 55). 4. Wiejska (od nr 2).

29 XII 2019

Niedziela

Wilkowiczki

15.00

1. Toszecka. i Polna. 2. Leśna, Wiejska i Kotliszowicka.

3. Osiedlowa i Górna.

30 XII 2019

poniedziałek

Toszek

15.00

1. Chrobrego (od Rynku), Teren szpitala. 2. Młyńska i Podwale.
3. Krótka, Szpitalna, Zamkowa, Kościelna, Plac Kościelny, Kościuszki.

02 I 2020

Czwartek

Toszek

15.00

1. Rynek (od nr 2). 2. Rynek (od nr 22).

3. Wilkowicka (od początku). 4. Wilkowicka (od końca).

03 I 2020

Piątek

Toszek

15.00

1. Strzelecka (od nr 1) 2. Strzelecka (od nr 2)

3. Strzelecka (od nr 19) 4. Strzelecka (od nr 34).

04 I 2020

Sobota

Ciochowice

10.00

1. Wodociąg, Leśniczówka, Toszecka, Osiedlowa (od początku).

2. Wiejska (od dawnego PGR), Krótka, Nad Potokiem.

3. Wiejska (od początku) Dworcowa, Osiedlowa (od końca).

4. Szkolna, Boczna.

05 I 2020

Niedziela

Toszek

15.00

1. Gliwicka (od końca). 2. Gliwicka (od początku)

3. Gliwicka (od środka). 4. Powstańców  i Wolności.

07 I 2020

Wtorek

Kotliszowice

15.00

1. Wiejska ( od początku prawa strona). 2.Szkolna, Wiejska (od końca).

3. Wiejska (od początku lewa strona). 4. Wielowiejska.

08 I 2020

Środa

Toszek

15.00

1. St. Młyn, Sarnowska i Harcerska (od końca). 2. Konopnickiej (od końca). 3. Konopnickiej (od nr 26). 4. Konopnickiej (od początku).

09 I 2020

Czwartek

Toszek

15.00

1. Oracze (Wiejska od nr 1 ). 2. Oracze (od nr 38).

3. Oracze (od nr 2). 4. Ratuszowa, Szewska i Tarnogórska.

10 I 2020

Piątek

Toszek

15.00

1. Parkowa i Dworcowa . 2. Boczna, SKR. i Dworcowa.

3. Dworcowa (od nr 16).

4. Dolina, Polna, Leśna, ks. Twardowskiego i Guttmanna.

11 I 2020

Sobota

 Boguszyce Stare, Nowe i Zalesie

10.00

1. Poddworcowa i Ujazdowska.

2. Wiejska. 3. Zalesie, Boguszycka i Boguszyce Stare.
4. Osiedlowa i Polna.

12 I 2020

Niedziela

Toszek

15.00

1. Górnośląska (od początku) i Miła. 2. Górnośląska (od końca).         3. Ludowa (od początku). 4. Limanowskiego, Ogrodowa, Piastowska, Kilińskiego.

13 I 2020

Poniedziałek

Toszek

15.00

1. Wielowiejska (od początku). 2. Wielowiejska (od nr 5).

3. Wielowiejska (od końca) i Kolejowa.

14 I 2020

Wtorek

Toszek

15.00

1. K. Miarki (od początku). 2. K. Miarki (od końca).

3. Wąska (od początku), Reymonta, G. Morcinka nr. 1–6.

4. Wąska (od końca), Dzierżonia.

15 I 2020

Środa

Toszek

15.00

1. Eichendorfa i Krasińskiego 

2. Poprzeczna. 3. Głowackiego.

4. Mickiewicza, Słowackiego, Skłodowskiej.

16 I 2020

Czwartek

Toszek

15.00

1. G. Morcinka nr. 9,11,13 2. G. Morcinka nr. 15, 17, 19.

3. G. Morcinka nr. 21, 23, 25. 4. G. Morcinka nr. 27, 29, 31.

17 I 2020

Piątek

Toszek

15.00

1. G. Morcinka nr. 33, 35, 37. 2. G. Morcinka nr. 39, 41.

3. G. Morcinka nr. 43, 45. 4. G. Morcinka nr. 47, 49, 51.

18 I 2020

Sobota

Pisarzowice

10.00

1. Grabów, Wiejska (od początku). 2. Górna, Toszecka. 3. Wiejska (od nr 12). 4. Kolejowa, Wiejska (do kaplicy).

19 I 2020

Niedziela

 

15.00

 Kolęda na życzenie (prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w kancelarii)

W NIEDZIELĘ (19 I 2020) POKŁOSIE KOLĘDOWE.