Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane statystyczne naszej parafii z dwóch poprzednich lat.ROK 2015

Sakramentu Chrztu Św. udzieliliśmy: 47 dzieciom.

Pobłogosławiliśmy: 19 nowych związków małżeńskich.

Z naszej wspólnoty odeszło do Pana: 70 naszych braci i sióstr.

Pana Jezusa po raz pierwszy do swego serca przyjęło: 50 dzieci.

Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania: 50 młodym chłopakom i dziewczętom.

Naszych chorych z posługą sakramentalną odwiedzaliśmy: --- razy.

Komunię Świętą rozdzieliliśmy: 141 000 osobom (łącznie w ciągu całego roku).ROK 2014

Sakramentu chrztu św. udzieliliśmy: 44 dzieciom.

Pobłogosławiliśmy: 27 nowych związków małżeńskich.

Z naszej wspólnoty odeszło do Pana: 65 naszych braci i sióstr.

Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania: 69 młodym chłopakom i dziewczętom.

Naszych chorych z posługą sakramentalną odwiedzaliśmy: 647 razy.

Komunię Świętą rozdzieliliśmy: 140 000 osobom (łącznie w ciągu całego roku).