Zapytanie ofertowe.

„Toszecka Alberga – zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Toszek poprzez przebudowę i remont obiektu przeznaczonego na miejsca noclegowe dla pielgrzymów".

W związku z realizacją projektu pn.: „Toszecka Alberga – zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Toszek poprzez przebudowę i remont obiektu przeznaczonego
na miejsca noclegowe dla pielgrzymów”
, współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, zapraszam do złożenia oferty na usługę przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: dostawie wyposażenia do budynku stanowiącego noclegownię dla pielgrzymów znajdującego się przy ul. Zamkowej 1 w Toszku.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

wstecz