Zapytanie ofertowe.

„Toszecka Alberga – zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Toszek poprzez przebudowę i remont obiektu przeznaczonego na miejsca noclegowe dla pielgrzymów".
W związku z realizacją projektu pn.: „Toszecka Alberga – zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Toszek poprzez przebudowę i remont obiektu przeznaczonego na miejsca noclegowe dla pielgrzymów”, współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, zapraszam do złożenia oferty na dostawę pinów promocyjnych. 

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

wstecz