Zapraszamy

na godzinę 16:00
dzisiejszej niedzieli 20 maja
w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

na NABOŻEŃSTWO MAJOWE

z udziałem naszej

ORKIESTRY DĘTEJ TOSZEK

i

UCZNIÓW NASZEGO OGNISKA MUZYCZNEGO