Kochani Parafianie!


W odpowiedzi na Apel Papieża Franciszka i naszych biskupów, prosimy, by jutro 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
o godzinie 12.00 przy dźwięku dzwonów, we wszystkich kościołach, naszych domach, odmówić modlitwę Anioł Pański, 
modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, 
za służby medyczne oraz za zmarłych.

 

Należy do nich dołączyć następującą modlitwę:


„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał,
spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”.


Zapraszamy was wszystkich do łączności duchowej i wspólnej modlitwy, my kapłani w kościele, a wy w waszych domach, rodzinach, miejscach pracy.