Przygotowanie do bierzmowania

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA W TOSZKU:


1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania to wspaniała okazja do poszukiwania Boga w swoim życiu, odkrywania na nowo swojej wiary oraz podjęcia świadomej decyzji życia we wspólnocie Kościoła. Dlatego Sakrament Bierzmowania w Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku jest udzielany młodzieży po odpowiednim przygotowaniu katechetycznym w szkole i w parafii zgodnie z wymaganiami Konferencji Episkopatu Polski i Biskupa Gliwickiego.

 

 2. W parafii obowiązuje dwuletni cykl przygotowania obejmujący katechezę szkolną oraz spotkania przy parafii, które o ile to tylko możliwe odbywają się w małych grupach z udziałem animatorów, którzy wcześniej przeszli tę drogę i dzielą się swoim doświadczeniem wiary.

  

3. Młodzi przed bierzmowaniem powinni też brać udział w nabożeństwach i celebracjach liturgicznych, dniu skupienia oraz w miarę możliwości weekendowych rekolekcjach, o których szczegółowo informują duszpasterze.

 

 4. Preferowane jest rozpoczynanie przygotowania parafialnego w siódmej klasie szkoły podstawowej, a kończenie przyjęciem sakramentu w klasie ósmej. Ważne, aby była to świadoma decyzja młodego człowieka wspieranego wiarą rodziców i chrzestnych.

 

 5. Po bierzmowaniu młodzież zaproszona jest do zaangażowania przy parafii, szczególnie w grupach parafialnych oraz inicjatywach przeznaczonych dla młodzieży.

wstecz