„Prace konserwatorskie złoconych elementów na konstrukcji i snycerce ołtarza bocznego Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kaplicy kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej”

Wyniki postępowania dotyczącego realizacji projektu pn. „Prace konserwatorskie złoconych elementów na konstrukcji i snycerce ołtarza bocznego Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kaplicy kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej”,  współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem 
w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020
W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Prace konserwatorskich złoconych elementów na konstrukcji i snycerce ołtarza bocznego Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kaplicy kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej”,  współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 do realizacji zadania wybrano Wykonawcę:Pracownia Konserwacji Zabytków mgr sztuki Grażyna Szczerbińska

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

wstecz