Z przykrością informujemy o pożarze, który w listopadzie br. dotknął zabudowania rodziny Witkowskich. Państwo Dominika i Marcin Witkowscy wraz z synami, są mieszkańcami Niekarmii w gminie Rudziniec. W pożarze u państwa Witkowskich zniszczeniu uległ dach i poddasze domu oraz wiata. Zniszczeniom uległa również część wyposażenia domu. Korzystając z konta Caritas Diecezji Gliwickiej, zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie materialne dla poszkodowanej w pożarze rodziny Witkowskich. Wpłat można dokonywać na konto:
Caritas Diecezji Gliwickiej
44-100 Gliwice ul. Księcia Ziemowita 2
57 1240 1343 1111 0010 0216 7128
z dopiskiem „Pomoc dla rodziny Witkowskich”

Kilka miesięcy temu w gospodarstwie Państwa Knopek doszło do pożaru stodoły. Z inicjatywy lokalnej społeczności zachęcamy do wsparcia i pomocy w odbudowie.
Rachunek bankowy na który można wpłacać datki dla poszkodowanych w pożarze.
Caritas Diecezji Gliwickiej, 44-100 Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 2, konto: 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128
koniecznie z dopiskiem "Pogorzelcy Oracze"