Wraz z rozpoczęciem NIEDZIELI PALMOWEJ
wkroczyliśmy w czas WIELKIEGO TYGODNIA.

Czas Niedzieli Palmowej, to również Dzień Młodzieży,
dlatego w naszej Parafii przeżywaliśmy dwa wydarzenia, związane z młodymi.Pierwszym była uroczysta Msza Św. z procesją z palmami, w czasie której młodzież pełniła różne funkcje,
upiększając nasze spotkanie z Chrystusem. Była procesja z Palmami, ośliczką, podczas której służbę pełniły nasze Dzieci Maryi,
a także harcerze i harcerki należące do Toszeckiego Szczepu Harcerskiego "Ignis".
Podczas Mszy Św. swoimi głosami ubogacała muzycznie schola młodych, przedstawiciele młodzieży czytali czytania mszalne
i włączali swoje prośby do modlitwy powszechnej.

Zdjęcia z Mszy Św. z procesją z palmami, można zobaczyć w naszej GALERII.Drugim wydarzeniem, było przygotowane przez naszą Toszecką Grupę Młodych (TGM) - Misterium Męki Pańskiej.
W tym przedstawieniu młodzi pragnęli ukazać nam cierpienie Chrystusa przeniesione w realia współczesności,
gdzie Chrystus, który mieszka w sercu każdego z nas, codziennie doznaje szykan, bólu i cierpienia z ręki wielu ludzi.
Końcowym elementem była Adoracja Najświętszego Sakramentu, w której powierzaliśmy siebie nawzajem, a szczególnie młodzież.

Zdjęcia z Misterium Męki Pańskiej, możemy również odnaleźć w naszej GALERII.