W związku z realizacją projektu pn.: „Prace konserwatorskie złoconych elementów na konstrukcji i snycerce ołtarza bocznego Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kaplicy kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej”, współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. zapraszam do złożenia oferty na usługę wykonania prac konserwatorskich złoconych elementów na konstrukcji i snycerce ołtarza bocznego Matki Boskiej z dzieciątkiem w kaplicy kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku.
Szczegółowe informacje poniżej: