Dekorację Bożego Grobu wykonała GRUPA MŁODZIEŻOWA,
przy wsparciu księży wikarych.