Bierzmowanie 2021

Uroczystość Bierzmowania w naszej parafii będzie miała miejsce w drugiej połowie lutego 2021 roku. Po doświadczeniach ostatnich lat chcemy, aby docelowym wiekiem bierzmowania młodzieży była ósma klasa szkoły podstawowej, a czas przygotowania parafialnego obejmował dwa lata spotkań w małych grupach. Z uwagi na wyjątkową sytuację, w lutym przyszłego roku chcemy doprowadzić do bierzmowania chętną młodzież z drugiej klasy szkoły średniej, która uczestniczyła w przygotowaniu przez ostatnie dwa lat, a także z pierwszej klasy szkoły średniej oraz młodzież klas ósmych. 


Spotkanie informacyjne dla rodziców i młodzieży I klasy szkoły średniej odbędzie się w kościele, w środę o 19.15

Spotkanie informacyjne dla rodziców i młodzieży klasy ósmej odbędzie się w kościele, w czwartek o 19.00


więcej