#KtoNosiNieRoznosi

Wiele przykładów, które płyną z różnych stron świata mówi o szkodliwości przekazów z początków epidemii o tym, że noszenie masek przez ogół populacji jest zbędny i nie chronią one przed zakażeniem. 

więcej

Nowenna do Matki Bożej Toszeckiej

W roku 2016 dzięki staraniom Śp. ks. Proboszcza Mariana Piotrowskiego,
podjętych przez jego następcę ks. Proboszcza Grzegorza Kadziocha
wyśpiewano w toszeckiej świątyni po raz pierwszy w uroczystej formie
NOWENNĘ DO MATKI BOŻEJ TOSZECKIEJ.

więcej

Jesteśmy rodziną

"Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali." (J 13,34-35)
więcej

Wyniki postępowania zapytań cenowych dla projektu –”Toszecka Alberga zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Toszek poprzez przebudowę i remont obiektu przeznaczonego na miejsca noclegowe dla pielgrzymów”

W związku z realizacją projektu pn.: „Toszecka Alberga –  zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Toszek poprzez przebudowę i remont obiektu przeznaczonego na miejsca noclegowe dla pielgrzymów”,
współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 przedstawiamy wyniki zapytań cenowych do poszczególnych zadań. 

Pliki do pobrania