STRONA GŁÓWNA
Logo Światowych Dni Młodzieży 2016
Parafialne Centrum
Światowych Dni Młodzieży
Rok Rodziny
Rok Wiary
Rozważania
INFORMACJE
Intencje mszalne
Wiadomości duszpasterskie
Kolęda
Msze święte
Nabożeństwa w Duchu Taize
Koncerty, wydarzenia
Odeszli do Pana
NASZA PARAFIA
Kontakt
Duszpasterze
O parafii
Miłosierdzie Boże
Najświętsze Serce Jezusa
Matka Boska Toszecka
Matka Boska Fatimska
Katarzyna Aleksandryjska
GRUPY PARAFIALNE
Ministranci
Dzieci Maryi
Grupa młodzieżowa
Schola Piccoli Cantori Di Dio
Schola Gaudium
Orkiestra Dęta Toszek
Chór Tryl
Pozostałe grupy
PIELGRZYMOWANIE
Jasnogórski szlak
Pielgrzymkowa galeria
GALERIA
POMAGAMYROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec
"

Miłosierdzie wiąże się dosyć często z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi.
Warto zatem dobrze wiedzieć, jak tą pomoc nieść, szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia.
ZAPRASZAMY ZATEM DZISIAJ NA NASZ TOSZECKI RYNEK W GODZINACH 11:00 - 13:00.ROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec
"

ZAPRASZAMY :)ROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec
"

Już za niedługo rozpoczniemy przeżywanie
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY.
Rozpoczniemy od Dni w Diecezji, podczas których w naszej Parafii będziemy gościć
MŁODYCH z Ameryki, Słowacji i Niemiec.

Oto skrót tego, co będzie się działo:>>english version<<

>>deutsch version<<


ROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec
"

Dnia 14 maja 2016 roku w Katedrze św. Piotra i Pawła

zostało wyświęconych sześciu nowych kapłanów.

Oto treść odezwy ks. Biskupa Ordynariusza na tegoroczne Święcenia:

ROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec
"

Podziękowania od o. Norberta Gaida:ROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec
"ROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec
"
ROK MIŁOSIERDZIA

"Miłosierni jak Ojciec
"

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ TOSZECKIEJ

    Matko Boża, od wieków czczona w toszeckim obrazie, zwracam się do Ciebie z podziękowaniem za łaski, które otrzymałem w mojej codzienności i chwilach szczególnie ważnych.
    Przynoszę dziś do Ciebie moje troski, cierpienia i radości ufając, że przyjmiesz mnie, grzesznika, do Twojego Niepokalanego Serca tak, jak Dziecię Jezus na tym świętym obrazie, i umocnisz mnie w wierze, nadziei i miłości.
    Naucz mnie być wdzięcznym, pokornie przyjmować wolę Bożą i wstaw się u Twojego Syna w moich sprawach…

(tu przedstawiamy własną intencję:
podziękowanie i prośbę)

    Ufam, że tak jak nasi przodkowie oraz wszyscy, którzy uciekali się do Ciebie, nigdy nie zostali bez pomocy, tak i ja zostanę wysłuchany w moich gorących modlitwach.
    Pragnę, aby moje serce było pełne szczerej miłości i wdzięcz­ności ku Tobie.
    Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego, w tym toszeckim wizerunku.


Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…ROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec
"ROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec"

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Dzień Świętości Życia, Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Mogą nimi być na przykład: częsta spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, np. litanie, nowenny, koronki. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe. Duchową adopcję może podjąć każdy, w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Można ją podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań. Trzeba za każdym razem złożyć przyrzeczenia. Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka, którego imienia i narodowości nie znamy. Zna je jedynie Bóg. Naszą pewność w modlitwie opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzia Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców. Zapomnienie odmówienia modlitwy nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia. Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.ROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec
"

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 03.04.2016
"O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże,
Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może,
Największy przymiocie Boga Wszechmocnego,
Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego."
Dzienniczek, 951


AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA
MIŁOSIERDZIU BOZEMU

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas
w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata
i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002Pan Jezus żądał ogłoszenia Święta Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Powiedział: 

"Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i  schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W  dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego, która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat".
Dzienniczek, 699

    „Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku nie było już wskrzeszenia, i wszystko już stracone - nie tak jest po Bożemu, cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni”.  Dzienniczek, 1448

     W dniu 30 kwietnia 2000 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie papież Jan Paweł II kanonizował siotrę Faustynę oraz ustanowił II Niedzielę Wielkanocy Świętem MIŁOSIERDZIA BOŻEGO dla całego Kościoła.

ROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec
"

02.04.2005 - XI rocznica śmierci św. Jana Pawła II

"Trzeba rozniecać iskrę Bożej łaski.
Trzeba przekazywać światu ogień miloserdzia.
W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!". JPII
ROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec
"

Kościoły z Bramą Miłosierdzia
na czas obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, wg dekretu ks. bp Jana Kopca, 
obowiązującego w diecezji gliwickiej od 13 grudnia 2015 r. 
do 20 listopada 2016 r.
 
        
    Ojciec Święty Franciszek w Liście dotyczącym odpustów z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia wyraził pragnienie „aby jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech”.
             Jubileuszowy odpust zupełny mogą zyskać wierni za każdym razem, gdy odbędą pobożną pielgrzymkę do Drzwi Świętych w wyznaczonych kościołach, na znak głębokiego pragnienia nawrócenia. Do zyskania łaski odpustu zupełnego ważne jest, aby czynność odpustowa była połączona z przystąpieniem do Sakramentu Pokuty i Pojednania, uczestniczeniem we Mszy Świętej, przyjęciem Komunii Św. Konieczne jest, aby w czasie tego nabożnego nawiedzenia kościoła jubileuszowego odmówić wyznanie wiary oraz modlitwę za Ojca Świętego i w Jego intencjach.
            Kościoły jubileuszowe diecezji gliwickiej:
          1.      kościół katedralny pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach,
          2.      sanktuarium MB Pokornej w Rudach,
          3.      sanktuarium MB Nieustającej Pomocy w Gliwicach,
          4.      kościół pw. św. Anny w Zabrzu,
          5.      kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu,
          6.      kościół pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu,
          7.      kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach-Bobrownikach.

ROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec
"

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W ROKU MIŁOSIERDZIA 


  
    Zapraszamy w każdy piątek na godzinę 15:00, do naszego parafialnego kościoła, aby wspólnie odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie w cichej modlitwie uwielbiać Przenajświętszy Sakrament. 

W czasie Adoracji,
trwającej do godz. 17:00,
istnieje możliwość skorzystania
z Sakramentu Pokuty.

ROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec
"


www.misericors.org

ROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec
"

ADORUJMY NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

    „W jednej adoracji przyrzekł mi Jezus, że: Duszom, które ucie­kać się będą do mojego miłosierdzia, i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia mojego. Boleje serce moje – mówił Jezus – nad tym. że nawet dusze wybrane nie rozumieją, jak wielkim jest moje miłosierdzie; obcowa­nie ich jest w pewien sposób niedowierzaniem. O, jak to bardzo rani serce moje. Wspomnijcie na mękę moją i jeżeli nie wierzycie słowom moim, wierzcie przynajmniej ranom moim” (Dz. 379).

    "Bądź pozdrowiona Miłości Wiekuista, Słodki Jezu mój, Który raczyłeś zamieszkać w sercu moim. Pozdrawiam Cię o chwalebne Bóstwo, Które raczyło uniżyć się dla mnie i z miłości ku mnie tak wyniszczać się, aż do nikłej postaci chleba. Pozdrawiam Cię Jezu, niezwiędły kwiecie człowieczeństwa, Tyś jedyny dla duszy mojej. Miłość Twa czystsza niż lilija, a obcowanie Twoje jest mi przyjemniejsze, niż woń hiacyntu. Przyjaźń Twa tkliwsza i delikatniejsza niż zapach róży, a jednak mocniejsza niż śmierć. O Jezu, śliczności niepojęta, Ty się najlepiej rozumiesz z duszami czystymi, bo one jedne są zdolne do bohaterstwa i ofiary, o słodka i różana Krwi Jezusowa, uszlachetnij krew moją i przeistocz ją we własną Swoją Krew, niechaj mi się to stanie według Twego upodobania." (Dz 1575)

ROK MIŁOSIERDZIA
"Miłosierni jak Ojciec
"

HYMN ROKU MIŁOSIERDZIA "Miłosierni jak Ojciec"

DO GÓRY
Strona powstała 27.12.2009 roku
Copyright © 2015 Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku