STRONA GŁÓWNA
Rok Rodziny
Rok Wiary
Rozważania
INFORMACJE
Intencje mszalne
Wiadomości duszpasterskie
Kolęda
Msze święte
Nabożeństwa w Duchu Taize
Koncerty, wydarzenia
Odeszli do Pana
NASZA PARAFIA
Kontakt
Duszpasterze
O parafii
Miłosierdzie Boże
Najświętsze Serce Jezusa
Matka Boska Toszecka
Matka Boska Fatimska
Katarzyna Aleksandryjska
GRUPY PARAFIALNE
Ministranci
Dzieci Maryi
Grupa młodzieżowa
Schola Piccoli Cantori Di Dio
Schola Gaudium
Orkiestra Dęta Toszek
Chór Tryl
Pozostałe grupy
PIELGRZYMOWANIE
Jasnogórski szlak
Pielgrzymkowa galeria
GALERIA
POMAGAMYROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
"Ewangelia. Proroctwo. Nadzieja."

NIEDZIELA PALMOWAPsalm 22

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.
Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, [wołam] i nocą, a nie zaznaję pokoju.
A przecież Ty mieszkasz w świątyni, Chwało Izraela!
Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyś ich uwolnił;
do Ciebie wołali i zostali zbawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu.
Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową:
«Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje».
Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona; Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki.
Tobie mnie poruczono przed urodzeniem, Ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki,
Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela.
Otacza mnie mnóstwo cielców, osaczają mnie byki Baszanu.
Rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze, jak lew drapieżny i ryczący.
Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości;
jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje.
Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia,
kładziesz mnie w prochu śmierci.
Bo [sfora] psów mnie opada, osacza mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości.
A oni się wpatrują, sycą mym widokiem; moje szaty dzielą między siebie
i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka;
Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!
Ocal od miecza moje życie, z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro,
wybaw mnie od lwiej paszczęki i od rogów bawolich - wysłuchaj mnie!
Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia:
«Chwalcie Pana wy, co się Go boicie, sławcie Go, całe potomstwo Jakuba;
bójcie się Go, całe potomstwo Izraela!
Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka,
ani nie ukrył przed nim swojego oblicza i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego».
Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie w wielkim zgromadzeniu.
Śluby me wypełnię wobec bojących się Jego.
Ubodzy będą jedli i nasycą się, chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają.
«Niech serca ich żyją na wieki».
Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi;
i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie,
bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami.
Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi,
przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują.
A moja dusza będzie żyła dla Niego, potomstwo moje Jemu będzie służyć,
opowie o Panu pokoleniu przyszłemu, a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi,
który się narodzi:  «Pan to uczynił».ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
"Ewangelia. Proroctwo. Nadzieja."

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Dzień Świętości Życia, 25 marca


    Dzień Świętości Życia obchodzony jest oficjalnie już od 17 lat. "Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej” (JPII)

  W tym dniu najczęściej podejmowana jest 9-miesięczna modlitwa – Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, która polega na codziennym odmówieniu jednej dziesiątki różańca oraz krótkiej modlitwy. Duchowa Adopcja to wielka odpowiedzialność za dziecko przed Niebem. 

Więcej na temat Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
możesz poczytać na stronie: >>>DADPROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
"Ewangelia. Proroctwo. Nadzieja."

Święta Faustyno, Apostołko Miłosierdzia Bożego, módl się za nami!


Święta siostra Faustyna już na stałe zagościła w naszej parafii.
ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
"Ewangelia. Proroctwo. Nadzieja."

 


ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

"Ewangelia. Proroctwo. Nadzieja."


   Hymn o miłości
w wersji współczesnej


Gdybym mówił tak, że byłbym słuchany przez miliony
i był niezwykle popularny,
i podziwiany, i miał wielkie wpływy,
a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

I gdybym organizował spektakularne wydarzenia
i głośne akcje charytatywne,
lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość jest konkretna, wyraża się w służbie bliźniemu,
w pomaganiu mu, pochyleniu się nad nim w miłosierdziu.
Miłość jest szczodra i hojna, ofiarowuje to, co najcenniejsze,
a nie to na czym zbywa.

Nie pyta o stan konta,  o tytuły ani
o stopnie naukowe, o kontakty.
Nie szuka prestiżu ani komplementów, nie lansuje siebie.
Nie ma względu na osoby ani wizerunek.
Miłość jest serdeczna
, życzliwa i otwarta.
Nie kalkuluje, nie kombinuje, nie przelicza,
nie oczekuje odpłaty za dobro.

Miłość nie odwraca wzroku od cierpienia,
od prozaicznych, codziennych, prostych potrzeb.
Miłość to nie zaspokajanie zachcianek,
ani emocjonalne uniesienie, ani tani sentymentalizm.

Miłość wspiera, słucha, wybacza, podnosi na duchu.
Miłość daje szansę.
Miłość nikim nie pogardza, ale każdym się cieszy,
nikogo nie wyklucza, nie odwraca się plecami.
Miłość nie zależy od nastroju, ciśnienia krwi czy okoliczności.

Miłość trwa jako ta, która jest fundamentem wszystkiego
bo jest u początku wszystkiego,
u początku naszego życia i naszego świata.

Miłość jest także kresem, niczym północ na zegarze
,
niczym ostatnia kartka w kalendarzu.
Jest pełnią, ostatecznym wymiarem ku któremu wszyscy zmierzamy
nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi.

s. Brunona od Maryi

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
"Ewangelia. Proroctwo. Nadzieja."


ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
"Ewangelia. Proroctwo. Nadzieja."


Poprosiłem Pana Boga, aby odebrał mi mój ból.
Pan Bóg odpowiedział - nie...
ból nie jest dla mnie abym go odbierał, ale dla Ciebie abyś go oddał.

Poprosiłem Pana Boga, by moje ułomne dziecko stało się zdrowe.
Pan Bóg odpowiedział - nie...
jego duch jest zdrowy, a ciało jedynie tymczasowe.

Poprosiłem Pana Boga by dał mi cierpliwość.
Pan Bóg odpowiedział - nie...
Cierpliwość jest owocem ciężkiej próby, nie jest przydzielana, ale wypracowana.

Poprosiłem Pana Boga by dał mi radość.
Pan Bóg odpowiedział - nie...
daje Ci Łaskę, a radość zależy od Ciebie.

Poprosiłem Pana Boga by oszczędził mi cierpienia.
Pan Bóg odpowiedział - nie...
Cierpienie odrywa Cię od rzeczy przyziemnych i przyprowadza bliżej do mnie.

Poprosiłem Pana Boga by dał mi duchowy wzrost.
Pan Bóg powiedział - nie...
wzrastać musisz sam, ja będę dbał o Ciebie, pielęgnował Cię
byś stał się drzewem przynoszącym obfity owoc.

Poprosiłem Pana Boga o wszystko, czym mógłbym się cieszyć w życiu.
Pan Bóg powiedział - nie...
daje Ci życie, byś mógł się cieszyć wszystkim.

Poprosiłem Pana Boga by pomógł mi kochać innych ludzi, tak jak ON MNIE KOCHA.
Pan Bóg powiedział - no wreszcie pojąłeś o co chodzi.

Gdyby Bóg miał portfel, to nosiłby w nim Twoje zdjęcie.
On przysyła Ci kwiaty każdej wiosny i wschód słońca każdego poranka.
Kiedy chcesz mówić on słucha; a mówi do Ciebie nieustannie choć Ty nie zawsze słuchasz.
Mógłby mieszkać gdziekolwiek, w całym wszechświecie, a wybrał Twoje serce.
Nie widzisz jeszcze?!?
Zrozum to:
ON ZA TOBĄ SZALEJE!!!

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
"
Ewangelia. Proroctwo. Nadzieja."

POMAGAMY!!!

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
"
Ewangelia. Proroctwo. Nadzieja."ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
"
Ewangelia. Proroctwo. Nadzieja."

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W KAŻDY PIĄTEK O GODZ. 15:00
jako owoc przeżytego Roku Wiary


    Zapraszamy w każdy piątek do naszego parafialnego kościoła na godzinę 15:00, aby wspólnie odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego i uwielbiać wystawiony Przenajświętszy Sakrament. W tym czasie, do mszy św.,
 istnieje możliwość skorzystania
z Sakramentu Pokuty.

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
"
Ewangelia. Proroctwo. Nadzieja."

POMÓŻMY ODBUDOWAĆ "BARKĘ"!

    Dnia 21.10.2014r. doszło do pożaru budynku mieszkalnego Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka”. W wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległa część mieszkalna wspólnoty „Wieczernik” wraz z wyposażeniem oraz dach. Zalaniu uległ parter budynku, w którym w okresie zimowym schronienie znajdowało 18 osób. Dom wymaga gruntownego remontu.

    Zwracamy się z apelem do Ludzi Dobrego Serca o wsparcie finansowe na potrzeby odbudowy mieszkań wspólnoty „Wieczernik” i remontu schroniska zimowego „Stajenka”.

 
Więcej szczegółów: >>>Gość Opolski   ;    >>>>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "BARKA"

Prosimy o wpłacanie darowizn na podane niżej konto bankowe:

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie

88 8907 1089 2002 1000 7211 0007

z dopiskiem: odbudowa mieszkań wspólnoty Wieczernik i schroniska dla osób bezdomnych

DO GÓRY
Strona powstała 27.12.2009 roku
Copyright © 2015 Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku