Próba scholi dziecięcej
w sobotę, 22.11.2014,
od 10:00 do 11:30
Uwaga!
29.11.2014 próby nie będzie!
STRONA GŁÓWNA
Rok Rodziny
Rok Wiary
Rozważania
INFORMACJE
Intencje mszalne
Wiadomości duszpasterskie
Kolęda 2013/2014
Msze święte
Nabożeństwa w Duchu Taize
Teksty pieśni
Koncerty, wydarzenia
Odeszli do Pana
NASZA PARAFIA
Kontakt
Duszpasterze
O parafii
Miłosierdzie Boże
Najświętsze Serce Jezusa
Matka Boska Toszecka
Matka Boska Fatimska
Katarzyna Aleksandryjska
GRUPY PARAFIALNE
Ministranci
Dzieci Maryi
Grupa młodzieżowa
Schola Piccoli Cantori Di Dio
Schola Gaudium
Orkiestra Dęta Toszek
Chór Tryl
Pozostałe
PIELGRZYMOWANIE
Jasnogórski szlak
Pielgrzymkowa galeria
Diecezjalne
Duszpasterstwo Turystyki
GALERIA
2009
2010
2011
2012
2013
2014
POMAGAMY 1%
LINKIROK RODZINY 
"
Rodzina Miłością Wielką!

Zawierzenie dzieła Światowych Dni Młodzieży wstawiennictwu świętych patronów

Patronami międzynarodowego spotkania młodych w Polsce są święty Jan Paweł II i święta Siostra Faustyna. Tym żarliwym Apostołom Bożego Miłosierdzia zawierzamy Kościół w Polsce, przygotowujący się do ŚDM w 2016 roku, a zwłaszcza ludzi młodych. Niech za ich wstawiennictwem doświadczają uzdrawiającej mocy orędzia, które z krakowskich Łagiewnik roznosi się na cały świat.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

List Episkopatu Polski o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016 >>>>


ROK RODZINY 
"
Rodzina Miłością Wielką!

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA
ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej

ZAPRASZAMY NA MSZĘ ŚWIĘTĄ
ODPUSTOWĄ NA GODZ. 10.30
16 listopada 2014 roku

    Święta Katarzyno, Patronko nasza, weź nas w opiekę, Panno mężna, uproś nam stałą wiarę, abyśmy podobnie jak Ty, mogli świadczyć przed ludźmi o Bogu.

    Czuwaj szczególnie nad tymi, którzy pracują w kolejnictwie i wyproś błogosławieństwo Pana dla ich ciężkiej pracy, dla ich rodzin, chroń od wypadków wszystkich kolejarzy i tych. którzy korzystają z usług kolei.

    W ostatniej zaś godzinie naszego ziemskiego życia wybłagaj nam, święta Katarzyno, łaskę zjednoczenia z Chrystusem, abyśmy z Nim mogli przejść do życia wiecznego. Amen.


ROK RODZINY 
 "Rodzina Miłością Wielką!ROK RODZINY 
 "Rodzina Miłością Wielką!

POMÓŻMY ODBUDOWAĆ "BARKĘ"!


    Dnia 21.10.2014r. doszło do pożaru budynku mieszkalnego Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka”. W wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległa część mieszkalna wspólnoty „Wieczernik” wraz z wyposażeniem oraz dach. Zalaniu uległ parter budynku, w którym w okresie zimowym schronienie znajdowało 18 osób. Dom wymaga gruntownego remontu.

    Zwracamy się z apelem do Ludzi Dobrego Serca o wsparcie finansowe na potrzeby odbudowy mieszkań wspólnoty „Wieczernik” i remontu schroniska zimowego „Stajenka”.

 
Więcej szczegółów: >>>Gość Opolski   ;    >>>>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "BARKA"

Prosimy o wpłacanie darowizn na podane niżej konto bankowe:

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie

88 8907 1089 2002 1000 7211 0007

z dopiskiem: odbudowa mieszkań wspólnoty Wieczernik i schroniska dla osób bezdomnych


ROK RODZINY 
"
Rodzina Miłością Wielką!

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

"Stworzyłeś nas Panie dla siebie i niespokojne jest serce nasze dopóki nie spocznie w Tobie."
św. Augustyn

Jak zostać świętym?

Przepisu żadnego tutaj nie mamy
Instrukcji niestety nie posiadamy
Więc skąd wiedzieć czy z nieba wzięty
Ma być ten polski dzisiejszy święty?

Czy też grzechu małego popełnić nie może
Czy musi wciąż wołać „O Boże! O Boże!”
Czy wystarczy że pracy będzie miał wielce
Czy musi mieć dla wszystkich otwarte serce?

Czy nie starczy że będzie żył dla Pana
Oddany w służbie z wieczora i z rana
Bo małe uczynki zaprowadzą go do nieba
By zostać świętym dużym być nie trzeba

Więc zacznijmy już żyć, w sercu z nami Bóg
Niech ześle przemiany życia naszego cud
I małymi kroczkami do nieba podążajmy
W chwale Pana, świętością żyć się starajmy!ROK RODZINY 
 "Rodzina Miłością Wielką!

ONE WRÓCIŁY!
 
    W piątkowy wieczór wróciły do naszego parafialnego kościoła figury św. Barbary i św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z ostatnimi odrestaurowanymi elementami naszego ołtarza głównego. Wszystkie te elementy zostały zamontowane w sobotę i mogą już cieszyć nasze oczy.
    Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do tak szybkiego zamontowania - czyli osobom, które ustawiły w kościele rusztowanie, następnie w sobotę wieczorem je zdemontowały, nie zapominając o osobach, które je wyporzyczyły. Dziękujemy także panom, którzy pracowali nad konserwacją i zamontowali wszystkie elementy na swoich miejscach.
   

Dzięki temu po długim czasie oczekiwania możemy na nowo cieszyć się naszym
STARYM ODNOWIONYM OŁTARZEM GŁÓWNYM.


ROK RODZINY 
"Rodzina Miłością Wielką!"


ROK RODZINY 
"Rodzina Miłością Wielką!"


Bądź pozdrowiona Święta Faustyno,
wzorem nam jesteś świętości.
Wspieraj nas, wspieraj swoją przyczyną, 
u tronu Boga miłości.    O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski ..., o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.
Święta Siostro Faustyno - módl się za nami!

ROK RODZINY 
"Rodzina Miłością Wielką!"


ROK RODZINY 
"Rodzina Miłością Wielką!"

Do Królowej Różańcowej zwróć swe oczy i duszę swą!

„Chcę, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i w intencji zakończenia wojny, bo tylko Ona może te łaski dla ludzi uzyskać” 


„1. Różaniec jest łaską, nieprzyjęcie go – winą.

2. Przypomnienie Matki Bożej w objawieniach o Różańcu jest pomnażaniem tych łask; obojętność i zaniedbanie – pomnożeniem winy i odpowiedzialności.

3. Tłumaczenie się brakiem czasu – to oszukiwanie sumienia.

4. Wierność w odmawianiu Różańca – to postęp w umiejętnościach i niebo życia wewnętrznego.

5. Życie jego tajemnicami – to szczebel po szczeblu wchodzenie do nieba.

6. Upowszechnianie go – to praca w winnicy Pańskiej z zapewnioną nagrodą.

7. Przyznawanie się do niego wszędzie, także wśród wrogów – to bojowa odwaga Rycerza Maryi.

8. Ufność w nim położona – to przyjmowanie darów i owoców Ducha Świętego.

9. Nauczanie Różańca – to gromadzenie sobie skarbów na wieczność.

10. Miłowanie Różańca – to osiągnięcie celu w życiu ziemskim przez zapewnienie sobie nieba”.


ROK RODZINY 
 "Rodzina Miłością Wielką!"
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W KAŻDY PIĄTEK O GODZ. 15:00
jako owoc przeżytego Roku Wiary


    Zapraszamy w każdy piątek do naszego parafialnego kościoła na godzinę 15:00, aby wspólnie odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego i uwielbiać wystawiony Przenajświętszy Sakrament. W tym czasie, do mszy św.,
 istnieje możliwość skorzystania
z Sakramentu Pokuty.
DO GÓRY
Strona powstała 27.12.2009 roku
Copyright © 2014 Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku