Próba scholi dziecięcej:
 26.04.2014, 10:00 - 11:00
Próba Scholi Gaudium:
22.04.2014, 19:00 - 20:30
24.04.2014, 18:00 - 19:30
26.04.2014, 19:00 - 20:00
STRONA GŁÓWNA
Rok Rodziny
Rok Wiary
Rozważania
INFORMACJE
Intencje mszalne
Wiadomości duszpasterskie
Kolęda 2013/2014
Msze święte
Nabożeństwa w Duchu Taize
Teksty pieśni
Koncerty, wydarzenia
Odeszli do Pana
NASZA PARAFIA
Kontakt
Duszpasterze
O parafii
Miłosierdzie Boże
Najświętsze Serce Jezusa
Matka Boska Toszecka
Matka Boska Fatimska
Katarzyna Aleksandryjska
GRUPY PARAFIALNE
Ministranci
Dzieci Maryi
Grupa młodzieżowa
Schola Piccoli Cantori Di Dio
Schola Gaudium
Orkiestra Dęta Toszek
Chór Tryl
Pozostałe
RORATY 
Roraty 2013
Roraty 2012
Roraty 2011
PIELGRZYMOWANIE
Jasnogórski szlak
Pielgrzymkowa galeria
Diecezjalne
Duszpasterstwo Turystyki
GALERIA
2009
2010
2011
2012
2013
2014
POMAGAMY 1%
LINKIPONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg,
a my wszyscy jesteśmy tego świadkami.
[Dz 2,32]

Pan Jezus do św. Faustyny:
 "Czemuś się lękasz i drżysz, kiedy jesteś ze mną złączona? Nie podoba mi się dusza, kiedy poddaje się próżnym strachom. Kto się śmie dotknąć ciebie, kiedy jesteś ze mną? Najmilsza mi jest dusza ta, która wierzy mocno w dobroć moją i zaufała mi zupełnie; obdarzam ją swoim zaufaniem i daję jej wszystko, o co prosi."  
(Dz. 453)
"Widzisz - te dusze, które są podobne w cierpieniu i wzgardzie do mnie, te też będą podobne i w chwale do mnie; a te, które mają mniej podobieństwa do mnie w cierpieniu i wzgardzie - te też będą miały mniej podobieństwa i w chwale do mnie."
(Dz. 446)


IV DZIEŃ NOWENNY
DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
PRZED ŚWIĘTEM
 MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:

Słowa Pana Jezusa:
"Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego". (Dz. 1216)

Modlitwa s. Faustyny:
"Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.
      Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen".  (Dz. 217)

 Koronka do Miłosierdzia Bożego...

Akt ofiarowania się parafii Miłosierdziu Bożemu: 

      O Jezu Najmiłosierniejszy, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufamy bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddajemy się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, abyśmy w ten sposób mogli żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości.
      Pragniemy szerzyć Twoje Miłosierdzie poprzez spełnianie dobrych czynów tak względem duszy, jak i ciała, a zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i samotnym, opuszczonym i  strapionym. Strzeż nas, o Jezu, jako własności swojej. Miej w swej Opatrzności, w swej szczególnej opiece naszych duszpasterzy, Twoich kapłanów, którzy tutaj pracują i będą pracować, aby byli kapłanami według Twego Serca. Oddajemy Tobie rodziców i dzieci a zwłaszcza młodzież, aby zawierzyła Twojej miłości miłosiernej. Niech panuje Twoja Miłość miłosierna w naszej parafii. Niech powrócą do Ciebie ci, którzy się zgubili.
      Przyjmij do Twego Miłosiernego Serca naszych zmarłych braci i siostry. Niech cała nasza parafia  będzie Królestwem Twojego Miłosierdzia,  gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ,
ALLELUJA!

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. [1 Kor 5,7b-8a ]

Wesołych, pełnych nadziei  i wiary świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych przy Miłosiernym Sercu Jezusa i kochającej rodzinie.Pan Jezus do św. Faustyny:
 "Modlitwa duszy pokornej i miłującej rozbraja zagniewanie Ojca mojego i ściąga błogosławieństw morze"
(Dz. 320)
"Wszystkich, którzy głosić będą o tym wielkim miłosierdziu moim ja sam bronić będę w godzinę śmierci, jako swej chwały, i chociażby grzechy dusz czarne były jak noc, kiedy grzesznik zwraca się do miłosierdzia mojego, oddaje mi największą chwałę i jest zaszczytem męki mojej. Kiedy dusza wysławia moją dobroć, wtenczas szatan drży przed nią i ucieka na samo dno piekła."(Dz. 378)

III DZIEŃ NOWENNY
DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
PRZED ŚWIĘTEM
 MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:

Słowa Pana Jezusa:
" Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy"
(Dz. 1214)

 Modlitwa s. Faustyny:
"Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.
      Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne, jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki udziel im błogosławieństwa i  otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen". (Dz. 1215)

 Koronka do Miłosierdzia Bożego...

Akt ofiarowania się parafii Miłosierdziu Bożemu: 

      O Jezu Najmiłosierniejszy, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufamy bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddajemy się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, abyśmy w ten sposób mogli żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości.
      Pragniemy szerzyć Twoje Miłosierdzie poprzez spełnianie dobrych czynów tak względem duszy, jak i ciała, a zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i samotnym, opuszczonym i  strapionym. Strzeż nas, o Jezu, jako własności swojej. Miej w swej Opatrzności, w swej szczególnej opiece naszych duszpasterzy, Twoich kapłanów, którzy tutaj pracują i będą pracować, aby byli kapłanami według Twego Serca. Oddajemy Tobie rodziców i dzieci a zwłaszcza młodzież, aby zawierzyła Twojej miłości miłosiernej. Niech panuje Twoja Miłość miłosierna w naszej parafii. Niech powrócą do Ciebie ci, którzy się zgubili.
      Przyjmij do Twego Miłosiernego Serca naszych zmarłych braci i siostry. Niech cała nasza parafia  będzie Królestwem Twojego Miłosierdzia,  gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen


      Nowennę do Miłosierdzia Bożego napisała s. Faustyna pod dyktando - jak mówiła - samego Pana Jezusa, który polecił odmawiać ją przede wszystkim od Wielkiego Piątku do Niedzieli Przewodniej - Święta Miłosierdzia Bożego.

    "Pragnę - mówił do niej Pan Jezus - abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły, ochłody i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w  śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w  tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz"(Dz. 1209).

        Począwszy od Wielkiego Piątku pragniemy wszystkich zachęcić do odmawiania Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć we wspólnym odmawianiu w kościele, będziemy codziennie umieszczać na stronie słowa Jezusa i modlitwę siostry Faustyny na dany dzień oraz akt oddania parafii Miłosierdziu Bożemu.

Wydrukowane broszury nowenny szukaj w kościele w
fioletowym koszyku.


ZAPRASZAMY NA NOWENNĘ DO NASZEGO KOŚCIOŁA:


W Wielki Piątek  - godz. 15:00
W Wielką Sobotę  - godz. 15:15
W Niedziele Wielkanocną -
 Uroczyste Nieszpory Wielkanocne
 - godz. 16:00
W Poniedziałek Wielkanocny  - godz. 17:30
Od wtorku do czwartku  - po wieczornej Mszy św.
W Piątek Wielkanocny - godz. 15:00
W sobotę przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia - godz. 17:30

W NIEDZIELĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA ZAPRASZAMY NA:

Uroczyste Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - godz. 16:00

KOLEJNE DNI NOWENNY:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Nowenna do wydruku (drukuj jako broszurę)

ROK RODZINY 
 "Rodzina Miłością Wielką!"ROK WIARY 
"
Domine, adauge nobis fidem!"
WIELKI TYDZIEŃ

    Wielki Tydzień to czas bezpośrednio poprzedzający Święta Wielkanocne - wykształcał się w liturgii stopniowo. Początkowo sam post przed Wielkanocą trwał zaledwie 3 dni. Z czasem wprowadzono okres 40-dniowego postu - i wyróżniono Wielki Tydzień. Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. Obrzędy liturgiczne tych dni są tak skomponowane, aby ułatwić odtworzenie wydarzeń bezpośrednio związanych z tajemnicą odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudzić do refleksji i wielkiej wdzięczności, doprowadzić do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty, odnowić w Kościele pierwotną gorliwość w służbie Bożej. Wielki Tydzień ma tak wysoką rangę w liturgii Kościoła, że nie dopuszcza nawet uroczystości. Gdyby zaś takie wypadły, odkłada się je na czas po Wielkanocy i po jej oktawie (np. uroczystość Zwiastowania).

    Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.
Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy włącznie Pan Jezus dzień spędzał w Jerozolimie i nauczał w świątyni, a na noc udawał się do odległej o ok. 3 km Betanii, aby tam przenocować. Zapewne gościny Jemu i Jego uczniom udzielał Łazarz w swoim domu - z wdzięczności za niedawne wskrzeszenie go z grobu.

    W Wielki Poniedziałek w drodze do Jerozolimy Chrystus uczynił uschłym figowe drzewo za to, że nie znalazł na nim owocu, a tylko same liście (Mt 21, 18-19; Mk 11, 12-14). Kiedy wszedł na plac świątyni i zobaczył tam kupców z towarami i bydłem, wypędził ich stamtąd (Mt 21, 12-13; Mk 11, 15-19; Łk 19, 45-48).

    W Wielki Wtorek Pan Jezus prowadził najgwałtowniejsze polemiki ze starszyzną żydowską, które zakończył wielokrotnym "biada", rzuconym na swoich zatwardziałych wrogów (Mt 21, 20 - 23, 39; Mk 11, 27-32. 41; Łk 20, 9 - 21, 1). W wielkiej też mowie eschatologicznej zapowiada całkowite zniszczenie Jerozolimy oraz koniec świata, jaki zamknie dzieje ludzkości (Mt 24, 1-41; Mk 13, 1-33; Łk 21, 5-34). Zapowie także powtórne swoje przyjście na ziemię w chwale (Mt 25, 31-46). W przypowieści o roztropnym słudze, o mądrych i głupich pannach i o talentach będzie nawoływał do czujności (Mt 24, 42-55. 30; Mk 13, 33-37; Łk 21, 34-36).

    Wielka Środa ma bezpośredni już kontakt z wydarzeniami Wielkiego Czwartku i Piątku. Sanhedryn na tajnej naradzie postanawia za wszelką cenę zgładzić Jezusa. Judasz ofiaruje Wielkiej Radzie Żydowskiej swoją pomoc za srebrniki, przyrzekając śledzić Chrystusa, a gdy będzie sam - zawiadomi o tym Sanhedryn (Mt 26, 1-16; Mk 14, 1-11; Łk 22, 1-6), aby Go można było pojmać.

    Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje ono liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła - Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Sobotę - w Wielką Noc. Triduum kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.
źródło: www.brewiarz.pl

ROK WIARY 
"
Domine, adauge nobis fidem!"

"Pod prąd" - Kanonizacja Jana Pawła IIROK WIARY 
"
Domine, adauge nobis fidem!"

DROGA KRZYŻOWA NA ZAMKU

 
Zapraszamy wszystkich w piątek 11.04.2014,
po mszy św. wieczornej.
Prosimy przynieść ze sobą świece lub znicze.

    

POWRÓT SCHOLI "Piccoli Cantori Di Dio"
Dołącz do Małych Śpiewaków Boga!

    Po niespełna 2,5 roku przerwy, wznawiamy w naszej parafii działalność scholi dziecięcej. Zapraszamy wszystkie dzieci, od tych najmłodszych po uczniów VI - tej klasy szkoły podstawowej, do wspólnego śpiewu i modlitwy śpiewem. Poprzez dziecięcy śpiew chcemy uświetniać msze święte szkolne i zbliżać wszystkich do Boga.
    Pierwsze spotkanie odbyło się już w sobotę 08.02.2014 r. Nabór jest nadal otwarty. Scholę poprowadzi organistka Lidia Badura, a opiekunem jest ks. Sebastian Bensz.


PRÓBY ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ SOBOTĘ W DOMU PARAFIALNYM

w godz. 10:00 - 11:00

ROK RODZINY 
 "Rodzina Miłością Wielką!"


ROK RODZINY 
 "Rodzina Miłością Wielką!"

9 rocznica śmierci Jana Pawła II

    Ojcze, dziękuję Bogu w Trójcy Przenajświętszej za to, że dał Kościołowi Ciebie jako Papieża Jana Pawła II. Dziękuję za Twoją niestrudzoną apostolską posługę dla wszystkich narodów świata, którym gorliwie głosiłeś Dobrą Nowinę o nieskończonej miłości Boga do nas.
    Dziękuję Ci Ojcze, za to, że dałeś nam przykład całkowitego zawierzenia Bożemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, Matki Bożej.
    Dziękuję Ci , Ojcze, za to, że w swojej osobie ukazywałeś nam żywy obraz Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza zawsze zatroskanego o zagubionych w życiu i oddalonych od Boga i Kościoła.
    Dziękuję Ci za nauczanie, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości oraz za wskazania jak to powołanie zrealizować.
    Uproś mi, abym zgodnie z Bożą wolą mógł otrzymać te łaski, o które Cię proszę. Wypraszaj mi światło i dar rady w życiowych wątpliwościach, a siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.
    Niech Twoje wstawiennictwo wyjedna mi chęć ustawicznego oddawania się na służbę Chrystusowi i Maryi oraz przyczynia się do budowania w naszej Ojczyźnie królestwa prawdy, miłości i pokoju. Amen.

ROK RODZINY 
 "Rodzina Miłością Wielką!"

DROGA KRZYŻOWA przy grocie, 28.03.2014 r.

Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólną modlitwę.
Szczególnie naszym dzieciaczkom, które ubogaciły nasze modlitwy pięknym śpiewem.

ROK RODZINY 
 "Rodzina Miłością Wielką!"ROK RODZINY 
 "Rodzina Miłością Wielką!"


ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ!

"Nie możemy utracić nadziei w zwycięstwo dobra, które czasami jest tak mało widoczne. Dobro nie potrzebuje wielkiego krzyku. Dobro, jak ziarno rzucone w ziemię, najpierw zapuszcza korzenie, by potem przebić się przez skorupę ziemi. Zło nie zwycięża, chociaż może czasami przez jakiś czas triumfować."

 Bł. Ks.Jerzy Popieluszko


"Najłatwiej pokonuje się zło, gdy zwyczajnie nie ma się na nie czasu, z powodu zapracowania wokół dobra."
Ireneusz Krosny

ROK RODZINY
 "Rodzina Miłością Wielką!"

 Z księgi św. Teofila z Antiochii, biskupa, Do Autolika
(Księga 1, 2. 7)

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą
    
Jeśli powiesz: Pokaż mi swojego Boga, powiem tobie: Pokaż mi swojego człowieka, a ja ci pokażę mojego Boga. A więc pokaż, czy oczy twojej duszy widzą, a uszy twego serca słyszą.

    Ci bowiem, którzy widzą oczyma ciała, dostrzegają to wszystko, co się dzieje w tym życiu ziemskim, i wykrywają różnice zachodzące między rzeczami; jak np. światło i ciemność, biel i czerń, piękno i brzydota, harmonia i nieład, proporcja i dysproporcja, nadmiar i niedobór. To samo należy powiedzieć o tym, co podpada pod słuch, a więc dźwięki, które są albo ostre i przykre, albo też przyjemne. Rzecz ma się podobnie z uszami serca i oczyma duszy, aby mogły słyszeć i widzieć Boga.
    Boga widzą ci, którzy Go potrafią widzieć, to znaczy ci, co mają otwarte oczy duszy. Chociaż bowiem wszyscy mają oczy, u niektórych są one zaćmione i dlatego nie mogą zobaczyć światła słonecznego. Z tego jednak, że ślepi nie widzą, nie wynika, iż słońce nie świeci, lecz że oni są dotknięci ślepotą. Tak i ty masz zaćmione oczy swojej duszy z powodu grzechów i złych czynów twoich.
    Dusza człowieka powinna być czysta jak lustro odbijające promienie. Jeżeli lustro pokrywa rdza, nie można w nim zobaczyć ludzkiej twarzy. Tak samo jeśli w człowieku byłby grzech, nie może on widzieć Boga.
    Jeżeli jednak chcesz, możesz zostać wyleczony. Powierz się Lekarzowi, a On nakłuje oczy twojej duszy i twego serca. Któż jest tym lekarzem? Bóg, który przez Słowo i Mądrość leczy i ożywia. On przez Słowo i Mądrość wszystko stworzył, albowiem "Słowem Jego utwierdzone zostały niebiosa, a Jego Duchem wszystkie ich zastępy". Jego mądrość jest najwyższa. W niej Bóg stworzył ziemię i niebo, ona kazała rozstąpić się przepaściom i sprawiła, że chmury wylały deszcz.
    Jeżeli to, człowiecze, rozumiesz i żyjesz w czystości, świętości i sprawiedliwości, możesz Boga oglądać. Ale przedtem musi w twoim sercu zjawić się wiara i bojaźń Boża. Wówczas to pojmiesz. Gdy zzujesz z siebie śmiertelność i obleczesz się w nieśmiertelność, wtedy zobaczysz Boga w tej mierze, w jakiej na to zasłużyłeś. Bóg bowiem obudzi twoje ciało jako nieśmiertelne wraz z duszą i wówczas stawszy się nieśmiertelnym zobaczysz Nieśmiertelnego, jeśli teraz Mu uwierzysz.

ROK RODZINY
 "Rodzina Miłością Wielką!"
ROK RODZINY
 "Rodzina Miłością Wielką!"

WYBORY DO PARAFIALNEJ
RADY DUSZPASTERSKIEJ

niedzielę 16 marca br.
dokonano wyboru na członków
NOWEJ PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ.

 

WYNIKI GŁOSOWANIE w formie listy osobowej uszeregowanej wg największej liczby głosów znajdują się na stronie informatora (WYNIKI DO POBRANIA). 

 

***

Na podstawie STATUTU PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ w skład NOWEJ RADY zostaną powołane osoby:
  • 10 osób z najwyższą liczbą głosów z Toszka
  • 1 osoba z największą liczbą głosów z wiosek
! JEŻELI KTÓRAŚ Z OSÓB WYBRANYCH NIE CHCE PRZYJĄĆ NOMINACJI DO RADY, !
PROSZONY JEST O KONTAKT DO PRZYSZŁEJ NIEDZIELI

.


STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ: |pobierz PDF|

SCHOLA "GAUDIUM"  ZAPRASZA 

 
Zapraszamy młodzież i dorosłych,
wszystkich śpiewających i grających, do wspólnego uwielbiania Boga.ROK RODZINY
 "Rodzina Miłością Wielką!"
więcej informacji i zapisy na https://www.facebook.com/ddmgliwice.strona

ROK RODZINY
 "Rodzina Miłością Wielką!"

Tak nazywa się akcja Caritas, w której można będzie wesprzeć konkretną rodzinę na Ukrainie. Polega ona na przygotowaniu paczki z żywnością (poza produktami pochodzenia zwierzęcego), czy ubraniami nie przekraczającej 20 kg. Każda przygotowana paczka MUSI ZAWIERAĆ DOPISEK DLA UKRAINY.

Akcja trwać będzie do końca marca.

W związku z ochroną danych osobowych na Ukrainie, nie możemy otrzymać listy nazwisk rodzin, jedynie numer rodziny wraz
z informacją jakie ma potrzeby. Paczka zostanie wysłana do Proboszcza parafii Ukraińskiej na terenie której znajduje się dana rodzina (wraz
z podaniem na niej numeru tejże rodziny) – w taki sposób dotrą one do osób potrzebujących.

 

Jeśli i TY chcesz przyłączyć się do akcji, zapisz swoje IMIĘ i NAZWISKO oraz ilość paczek (którą chcesz przygotować) na specjalnej liście, która od NIEDZIELI 16 marca, do CZWARTKU 20 marca, będzie znajdowała się na bocznym ołtarzu św. Józefa w naszym parafialnym kościele.

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń wyślemy zapytanie o numery rodzin, które następnie zostaną przekazane osobom chętnym włączenia się w akcję, wraz ze szczegółowymi instrukcjami.


ROK RODZINY
 "Rodzina Miłością Wielką!"Ks. Prałat
Marian Piotrowski

Człowiekiem Roku Ziemi Toszeckiej A. D. 2013

SKŁADAMY SERDECZNE GRATULACJE!foto: Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

ROK RODZINY
 "Rodzina Miłością Wielką!"

    Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój. Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność. Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju. Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby naszych dzieci. Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.
Tomasz Merton ROK RODZINY 
"
Rodzina Miłością Wielką!"

POMAGAMY!
Zbliża się czas by móc oddać potrzebujacym swój 1%...
Pomóżmy niepełnosprawnym zbudować dom:ROK RODZINY 
"
Rodzina Miłością Wielką!"

Hymn na Rok Rodziny

    W najbliższą niedzielę, 29 grudnia, 2013 r., w Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, chcemy wprowadzić w naszej parafii pieśń, która powstała z okazji obchodzonego Roku Rodziny, której słowa i melodię napisał ks. Joachim Waloszek. Tekst z nutami zostanie umieszczony na ostatniej stronie naszego informatora i będziemy jej uczyć przed każdą mszą św. 

1. Rodzina miłością wielka, bo jest Miłością Bóg.
To z Niego jest Dobroć wszelka, jedności naszej cud.
       
        Ref.: Tyś, Dobry Boże, rodzin naszych Chwałą,

                naszym Pokojem, ocalenia Skałą.
                Przyjm szczerych serc wdzięczności hymn,
                pobłogosław dzieciom swym.

2. Rodzina jest wiarą silna, bo w wierze prawdy moc,
co fałszu niweczy sidła, rozświetla każdą noc. Ref.

3. Rodzina nadzieją żywa, bo ufność w Bogu ma.
A Jego jest każda chwila i Dzień, co wiecznie trwa. Ref.KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W KAŻDY PIĄTEK O GODZ. 15:00
jako owoc przeżytego Roku Wiary


    Zapraszamy w każdy piątek do naszego parafialnego kościoła na godzinę 15:00, aby wspólnie odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego i uwielbiać wystawiony Przenajświętszy Sakrament. W tym czasie, do mszy św.,
 istnieje możliwość skorzystania
z Sakramentu Pokuty.
DO GÓRY
Strona powstała 27.12.2009 roku
Copyright © 2014 Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku